X Bezárás

Olvasási beállítások

Láthatósági beállítások megnyitása

Elnöki beszámoló 2021. évről

Elnöki beszámoló

(2021. január 1—2021. december 31.)

Készítette: Bieber Mária

1.         Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki az alapítónak és a kuratórium tagjainak azért, mert aktív tevékenykedésükkel segítették az Együttlátók Alapítvány első évének működését, mely a koronavírus-járvány miatt kifejezetten akadályokba ütközött.

2.         Az Együttlátók Alapítvány székhelyét érintő változások

Az Együttlátók Alapítvány székhelye az alapító és a kuratórium elnöke saját tulajdonában lévő lakásban van, melyet az alapítvány a benne lévő ingóságokkal együtt díjmentesen használ. Tájékoztatásul jelzem, hogy egyfelől a lakóházban a tavaly őszi felújítási munkálatok sikeresen befejeződtek, másfelől a lakásban mint tulajdonosok 2021 tavaszán saját költségen belső átalakításokat végeztettünk. A két kisebbik szobát egybenyittattuk, az egybenyitott helyiséget galériáztattuk. A parketták felcsiszolása, az újólag kialakított helyiség és a nappali berendezése is megtörtént. A galériát kifejezetten privát területnek szeretnénk megtartani. A belső átalakítás során arra törekedtünk, hogy a lakás lakás jellegét mindenképpen megtartsuk, ugyanakkor a közösségi céloknak is minél jobban meg tudjon felelni az ingatlan. Így jelenleg két nagyobb helyiség áll rendelkezésre a csoportfoglalkozások megtartásához. (A korábbi években ugyanezen szempontok okán szereltettünk be a fürdőszobába is WC-t.) A helyiségekbe új bútorok is kerültek részint a személyes dolgaink, részint a csoportfoglalkozásokhoz szükséges eszközök rendszerezett és elkülönített tárolása céljából.

Tavasszal internetet is bevezettettünk a lakásba, amelyet az Együttlátók Alapítvány a lakással és a benne lévő ingóságokkal együtt díjmentesen igénybe vehet.

3.         Weblap, Facebook-oldal, hírlevélküldés

2020 őszére elkészült az Együttlátók Alapítvány weblapja, Facebook-oldala, valamint a hírlevélküldés rendszere is. A FortuNet KFt. készítette el az előzetesen egyeztetett módon.

Munkatársuk, Gárdonyi Anikó két alkalommal tartott az Alapítvány önkéntesei részére távoktatást, melynek célja az volt, hogy a weboldal és a hírlevélküldés használatával megismerkedjünk és minél nagyobb önállóságra tegyünk szert. A távoktatásban Bieber József, alapító, Knoska Györgyné, kuratóriumi tag, valamint Bieber Mária, kuratórium elnöke vett részt.

A honlapot a Facebook oldallal együtt 2020 szeptember közepén élesítettük, azaz akkor tettük nyilvánossá az első híranyagokat.

Az aktuális feladatvállalás szerint az internetre szánt anyagokat zömében Bieber Mária készíti el, azokat a weblapra Knoska Györgyné tölti fel, a Facebook-oldalt és a hírlevélküldést Bieber József kezeli, valamint a fotók kiválasztása és feltöltése is az ő önkéntes vállalása.

Az internetes anyagok összeállítását 2020 őszétől hónapokon keresztül önkéntesként háttérinformációk gyűjtésével segítette Pestalits Péter, az Alapítvány látássérült barátja, a korábbi programok törzslátogatója. Időközben megváltozott élethelyzete miatt jelenleg nem tud segítséget nyújtani.

A 2021-es évben összesen 45 híranyagunk jelent meg honlapunk Hírek menüpontjában és 13 cikk a Beszámolók, érdekességek almenüben, továbbá 20 hírlevél került kiküldésre. A Facebook-os bejegyzések számát nehéz volna nyomon követni, készültek szöveges bejegyzések a programok meghirdetése és megvalósulása kapcsán, valamint képes bejegyzések is.

4.         Programok

A 2021-es év elején még javában tartott a koronavírus járvány második hulláma, majd mire kitavaszodott, a harmadik hullám is megérkezett, így csupán online megjelenések formájában tudtunk működni. A járványhelyzet csillapodásának köszönhetően májusban személyes jelenléttel ünnepelhettük meg az Együttlátók Alapítvány első éves születésnapját. Május és június folyamán több, személyes jelenléten alapuló programot szerveztünk, melyeken az előzményekre való tekintettel díjmentesen vehettek részt az érdeklődők.

Nyáron sikeresen megtartottuk Lélek- és közösségépítő táborunkat Máriabesnyőn. Ősszel még szintén tudtunk személyes jelenléten alapuló programokat szervezni, de év végefelé az egész emberiséget próbára tevő járványhelyzet ismét felerősödött, és így mi is kénytelenek voltunk szüneteltetni programjainkat.

Minden viszontagság ellenére örülünk annak, hogy 2021-ben betöltöttük az első életévünket, aktívak voltunk a lezárások időszakában is, és még új programok elindítására is volt erőnk! Köszönjük mindezt Istennek, aki megadta a lehetőséget, és köszönjük embertársainknak, akik kitartottak mellettünk!

4.1.      Online megjelenés

2021 első hónapjaiban online módon tudtuk a kapcsolatot tartani egymással. Weboldalunkon és Facebook-oldalunkon a különböző, számunkra fontos világnapokhoz, eseményekhez versekkel, ismeretterjesztő cikkekkel, előadásokkal kapcsolódtunk. A következőkben ezekből nyújtok ízelítőt:

Január

-           január 6.

Vízkereszt ünnepe + Louis Braille égi születésnapja.

Verssel és egy cikkel emlékeztünk meg a vakírás feltalálójáról. Az írás Louis Braille életpéldájának tanulságait igyekezett összefoglalni.

Továbbá Bieber Mária online előadás formájában méltatta Louis Braille munkásságát és a Braille-írás 21. századi jelentőségét

-           január 22.

Magyar Kultúra napja

Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa égi születésnapjának 90. évfordulója.

Cikkel és verssel emlékeztünk meg mindkét eseményről.

-           január 28.

Év eleji lakásszentelés

Együttlátók Alapítvány székhelyének megszentelése

-           Január 30.

A 2020 novemberében az Együttlátók Alapítvány által élménybeszámolók készítésére kiírt országos pályázat online eredményhirdetése, a nyertes meglátogatása, jutalom személyes átadása.

Nyertes pályázó: Szluka Lídia Kinga, aki a "Zene füleimnek" című, Dr. Kovács Péter kántor úr által tartott előadások élménybeszámolóját írta meg részünkre.

A nyertes pályaművet közzétettük weboldalunk Beszámolók, érdekességek menüpontjában, valamint Facebook-oldalunkon is.

A színvonalas, a muzsika szeretetével átitatott írást ma is érdemes elolvasni.

Február

-           február 3.

Rejtvényfejtők világnapja

Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe

A Rejtvényfejtők világnapján egy rejtvényt ajánlottunk a játékos kedvű Olvasóink figyelmébe. A megoldás szorosan kapcsolódott a világnapon ünnepelt szenthez.

-           Farsang

Személyesen kipróbált Túrófánk receptet osztottunk meg az Érdeklődőkkel.

A recept azóta is kedvencünk, és már nemcsak farsang alkalmából készítjük el, hanem egy-egy hétvége kedvelt süteménye is nálunk!

-           február 21.

Az Anyanyelv nemzetközi napja

Cikket írtunk és jelentettünk meg az alábbi címmel:

Gondolatok a magyar Braille-írásról az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából

Március

-           március 2.

az Ima világnapja

Cikket és verset töltöttünk fel az internetre.

-           március 16.

Részt vettünk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete online megtartott Nemzetközi Oktatási Konferenciáján.

Az Együttlátók Alapítvány elnöke a Braille-bizottság tagjaként tartott előadást a Braille-kultúráról.

Köszönjük Nemes-Nagy Tündének, az egyesület elnök asszonyának a program megszervezését.

-           március 25.

Nemes-Nagy Tünde Lélekbonbonok című online sorozatának vendégeként az Együttlátók Alapítvány kuratóriuma elnöke az alábbi címmel tartott előadást:

Játékokkal az akadályok legyőzéséért

A játék mindannyiunk közös nyelve - A felnőtteké is!

Az előadást rejtvénykérdésekkel zárta, az első három helyes megfejtő jutalomban részesült. A jutalmakat postán küldtük el a nyerteseknek. A csomagolásban és postára adásban Knoska Györgyné nyújtott segítséget, amit ezúton is köszönünk szépen.

Húsvéti előkészületek

Húsvétra készülődve Bieber József húsvéti kézműves csomagot állított össze látó és látássérült, kézműveskedni szerető emberek részére.

A kézműves csomag népszerűsítésére videófelvételeket is készítettünk, melyeket az interneten tettünk közzé. Végül az elkészített csomagokból egy látássérült személy rendelt, több csomagot pedig ajándékképpen ajánlottunk fel egy akkoriban a játék témakörében online megtartott előadás feladványainak megfejtői részére.

Továbbá egyéb videófelvételeket is készítettünk, amelyekben játékainkat mutatjuk be, és ajánljuk a játszani szerető személyek figyelmébe.

Húsvét

vers közzétételével ünnepeltünk.

Április

-           április 11.

a Magyar Költészet napja

Ez 2021-ben egybeesett az Isteni Irgalmasság vasárnapjával, így ehhez kapcsolódva egy Sík Sándor verssel emlékeztünk meg a kettős ünnepről.

-           április 14.

a Könyvtárosok világnapja

Cikket írtunk a jeles nap alkalmából.

-           április 16.

a Hang világnapja

Szintén cikket írtunk, hiszen a látássérült emberek életében a különböző hangok főszerepet játszanak.

4.2.      Személyes jelenléten alapuló programok

A koronavírus harmadik hulláma csillapodását követően személyes jelenléten alapuló foglalkozásokat tartottunk májustól. A programokat november végéig sikerült offline megszerveznünk. A következőkben a megtartott programok címén kívül a sorozatszámot is megtaláljuk -tól -ig formában. Először a korábban bevált, majd a frissen induló programokról adok számot. A programok tartalmát nem részletezem, ugyanakkor egy-egy kiemelkedő eseményről külön megemlékezek.

Interaktív hittanóra - május--november

61--67. alkalom.

Innteraktív hittanórákat havonta egy/két alkalommal szoktunk tartani.

Először május 7-én Boldog Gizella, az Együttlátók Alapítvány égi pártfogója ünnepét tarthattuk meg személyesen. Ezen a napon ünnepeltük meg az Együttlátók Alapítvány születésének első éves évfordulóját.

Júniusban ünnepélyes keretek között hálát adtunk ezért a furcsán alakult 2020--2021-es évadért, majd szeptemberben új reményekkel megnyitottuk az új évadot. Novemberben még meg tudtuk tartani az adventi kézműves foglalkozásunkat, melyen számos egyedi adventi/karácsonyi dísz készült el, de decembertől ismételt kényszerszünet várt ránk.

Együttlátók Játékklubja - május--november

63--68. alkalom.

Továbbra is az Együttlátók Játékklubja az egyik legnépszerűbb foglalkozásunk, melyet kéthetenkénti rendszerességgel tartunk, és budapesti, főváros környéki és vidéki játszani szerető felnőttek látogatnak. A maximum létszám 12 fő, de a nehezített időszakban nem egyszer előfordult, hogy 3-4 fővel játszottunk.

Sajnos a koronavírus-járványhelyzet és egyéb okok miatt olyan törzslátogatóink maradtak tartósan távol programjainktól, akik az előző években rendszeresen és számos programunkon részt tudtak venni.

Ugyanakkor vannak új érdeklődőink és résztvevőink is, akiknek nagyon örülünk.

Folyamatosan dolgozunk az Együttlátók Alapítvány játékkínálatának bővítésén, melynek alapjait jelenleg a kuratórium elnökének saját tulajdonú játékeszközei képezik, és melyeket közösségi célokra díjmentesen felajánlott.

Örömünkre 2021-ben az első alapítványi játékokat is meg tudtuk vásárolni az Andorka Eszter Program támogatásának köszönhetően. A játékokat az MVGYOSZ segédeszközboltjából, valamint a VGYKE Láthatár Boltjából szereztük be.

Ezeken túl Bieber József, az Alapítvány alapítója is készített kézműves technikákkal, házi megoldásokkal előállított játékokat, melyeket a játékklubban is használunk, illetve eladásra is kínálunk.

Továbbá 2021 novemberébenn sikerült kapcsolatot építenünk a Smartgames játékok magyarországi forgalmazójával, a Gamer Café KFT-vel. Ennek köszönhetően a náluk megvásárolt játékok árából engedményt kapunk, melynek fejében a játékhoz tartozó rejtvényfüzet feladatait Braille-írásban adaptáljuk, és a játékot tőlünk megvásárlóknak ezzel a pontírásos füzettel együtt adjuk tovább az eredeti árért.

2021 novemberéig a következő két játék rejtvényfüzetét adaptáltuk:

A három kismalac,

Piroska és a farkas.

 

"Zene füleimnek" - május--december avagy: Kántor és orgonista nemzedék nevelői a 20. században

Dr. Kovács Péter kántor úr előadássorozata

17--21. alkalom

A népszerű zenei előadásokat kántor úr rendíthetetlen lelkesedéssel tartotta meg, a törzsvendégek pedig lankadatlan érdeklődéssel hallgatták ismertetőit és a zenei bejátszásokat.

Az alkalmak külön értéke, hogy nem kizárólag a vájtfülű hallgatóságnak szólnak, hanem a zeneileg szakképzett és a laikus hallgatók számára egyaránt értékes, új ismereteket nyújtó, sajátos humorral fűszerezett előadások.

Audionarrációs Keresztény Filmklub – október

2021-ben Egy alkalmat, a 19-et sikerült megtartanunk.

Terefere-Vacsora Otthonosan – december

2021 decemberében a 7. alkalmat meghirdettük, de már nem tudtuk megtartani a vírushelyzet negyedik hulláma miatt.

Nyári tábor

Hálásak vagyunk azért, hogy megtarthattuk a nyári tábort is. Ez volt a 7. alkalom, noha alapítványi keretek között az első.

A tábor Címe/mottója: Játszó szentek, szentek játékai azaz közös játékkal az akadályok legyőzéséért

"Az élet játék - játszd!"

(Teréz anya)

Időpont:

2021. augusztus 11—augusztus 14. szerda—szombat.

Helyszín:

Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház.

A tábor keretében megrendeztük első mini-játékkiállításunkat!

Továbbá a tábor zárónapján közös kódfejtő játékot játszottunk, mely egy saját fejlesztésű, kódfejtős játéktáblának és a hozzá elkészített rejtvényfeladatoknak mintegy főpróbája is volt.

4.3.      Új programok 2021 őszétől

Terveztük, és sikerült is néhány fővel részt vennünk 2021 szeptemberében az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó és záró Szentmiséjén, valamint a fáklyás körmeneten. Ezért külön nagyon hálásak vagyunk Istennek!

Továbbá 2021 őszén két új program beindítását terveztük az előzetesen, a résztvevőkkel történő beszélgetésekben felmerült igények figyelembe vételével. Ezek az alábbiak:

Olvasásra Fel! – Projektsorozat

Az Együttlátók Alapítvány elhivatott az olvasás kultúrája iránt, és több programot is magában foglaló projektjével a látó és látássérült emberek olvasásának népszerűsítéséért dolgozik.

Olvasás Világnapja - szept. 8.

Olvasásra fel! című projektünk első megmozdulásaként az Olvasás világnapja apropóján országos online esemény szervezését kezdeményeztük.

A hagyományteremtő kezdeményezés célja az volt, hogy:

Olvasással ünnepeljük meg az Olvasás világnapját!

A programon való részvétel díjmentes.

(1. alkalom)

Olvasásra fel! – Olvasósarok

Az első alkalom október 23-án volt, melyen Kormos Zita szervezésének köszönhetően az 1956-os ünnepről emlékeztünk meg versek felolvasásával.

Az ünnepi alkalmat az Együttlátók Alapítvány Facebook-oldalán is közvetítettük.

A novemberi alkalom témája advent, karácsony volt.

A programokon való részvétel díjmentes.

(1-2 alkalom)

Olvasásra fel! - Levélregénysorozat

A levélregény-sorozat ötletgazdája az Együttlátók Alapítvány.

A levélregény fejezeteinek megírására az Együttlátók Alapítvány 2021 nyarán Németh Tamásné Berta Edinát kérte fel, aki ezt a felkérést elvállalta.

A levélregény célja, hogy tiszteletünket fejezzük ki Louis Braille égi születésnapja 170. évfordulója apropóján a vakírás feltalálója munkássága előtt.

A levélregény-sorozat fejezetein nyáron/ősszel dolgozott Edina önkéntes munkatársként szoros együttműködésben a kuratórium elnökével.

A levélregény-sorozat 2021 november 20-tól volt megrendelhető.

A tervek szerint a fejezeteket megrendelő személyek 2022 januárja és júniusa között 6 db levél formájában kapják meg az A Varázspontozó című ismeretterjesztő/szépirodalmi mű egyes fejezeteit.

Együttlátók Beszélgetős Klubja - október--november

2--3. alkalom.

Az Evangélium örömhíre boldoggá tesz?

Az evangéliumra alapozott interaktív foglalkozás, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával

Mit tanítanak a boldogságkutatások, mit mond Isten üzenete, és mit szól mindehhez az etika?

A Boldog Ember Klubfoglalkozások helyett, melyeket három évadon keresztül tartottunk, indítottuk az új, beszélgetős klubfoglalkozást, melynek célja az volt, hogy a pozitív pszichológia kutatási eredményeire támaszkodva beszélgessünk az evangéliumok örömhíréről és az életünket meghatározó etikai kérdésekről.

A program iránt 3-4 fős érdeklődés mutatkozott.

5.         Pályázatot nyújtottunk be és megbízási szerződést kötöttünk pályázatíró céggel

Az Együttlátók Alapítvány 2021 első fél évében több pályázatot is benyújtott, melyek sajnos nem nyertek. A pályázatok benyújtása elég nagy kihívásnak bizonyult a kuratórium látássérült elnöke és alkalmi önkéntes segítői számára.

Első sikeres pályázatunk a 2021 márciusában benyújtott pályázatunk volt az Andorka Eszter Program felhívására.

Az Andorka Eszter Program csökkentett összeggel bár, de támogatta a nyári tábor szállás- és étkezésköltségeit, valamint az Együttlátók Alapítvány játékeszköz vásárlását az MVGYOSZ segédeszközboltjában, valamint a VGYKE Láthatár boltjában. A játékok megvásárlása több részletben történt, mivel volt olyan játék, melyet meg kellett rendelni, és várni kellett az elkészülésére.

Elnyert támogatás összege: 350.000 Ft.

Az ezen pályázatból beszerzett játékeszközök az Együttlátók Alapítvány tulajdonát képezik, ezért leltárba vételük szükséges.

A beszerzett játékeszközök leltárba vételében az elnök Knoska Györgyné segítségét kérte, aki erre "igen"-t mondott. A munka elvégzésének időpontja még egyeztetés alatt áll.

A sikeresebb pályázatírások céljából az Együttlátók Alapítvány a kuratórium támogatásával 2021. július 28-án megbízási szerződést kötött a Napitender.hu KFT-vel két, az őszi időszakban kiírásra kerülő pályázat megírására és benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén az elszámolásra, valamint nyertes pályázatok esetén a sikerdíjak megfizetésére.

A pályázatírás díját kifizettük. Ahhoz, hogy meg tudják írni a pályázatokat, részünkről 2 űrlapot kellett kitölteni, ezek alapján dolgoztak a Napitender.hu munkatársai.

Az alábbi pályázatokra készítettük el pályázati anyagunkat:

E.ON Hungária Zrt. pályázati felhívása - civil szervezetek számára társadalmi, sport- és kulturális támogatás elnyerésére

Pályázatunk címe: Játékokkal az akadályok legyőzéséért

Alcím: A játék mindannyiunk közös nyelve – A felnőtteké is!

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezdeményezett „NEA-2022 kódszámú, Civil szervezetek működésének és szakmai programjainak támogatása" tárgyú pályázatára

Pályázatunk címe: Olvasásra fel! - Az olvasás a XXI. században is trendi!

A pályázatban az Olvasásra fel! programsorozat 5, egymást erősítő, de egyenként is önálló érvényességű programrészből ál. Ezek az alábbiak:

Olvasás világnapja Országos esemény az Online térben

Olvasósarok indítása

Olvasáskihívás - Levél érkezik a postaládába!
Kalandozás a pontok birodalmába!
Online/offline előadás az olvasás témakörében

Az ősz és tél folyamán az E.ON Hungária Zrt. pályázati felhívására készített pályázati anyagunk Napitender.hu általi benyújtásáról többszöri érdeklődésre sem kaptunk érdemi visszajelzést a cég ügyfélszolgálatán. Telefonon és e-mailben is érdeklődtem. Többször is rendkívül barátságosan megnyugtattak, hogy folyamatban van a benyújtás, várjunk türelemmel.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által fentiekben jelzett pályázati kiírására elkészített pályázati anyagunkat a Napitender.hu KFT. munkatársai időben benyújtották, erről visszajelzést kapott az Alapítvány elnöke a pályázatkiíró internetes felületéről.

6.         Pályázatot írtunk ki Legkedvesebb imáink címmel

2021 május 7-én, Boldog Gizella ünnepén országos pályázatot hirdettünk meg legkedvesebb imádságok beküldésére.

A pályázatkiírás célja az volt, hogy a látó és látássérült emberek legkedvesebb imáiból és az azokhoz fűzött személyes tanúságtételekből imakönyvet állítsunk össze, melyet 16-os betűmérettel síkírásban és Braille-írásban is kiadunk.

A pályázat sikeres volt, az ország különböző településeiről számos imádságot kaptunk.

Az imakönyv egyházi engedéllyel rendelkezik.

Könyvkiadásra vonatkozó pályázatot kerestünk, de nem találtunk.

Így a síkírásos imakönyvek kiadását az alapító intézte, adomány formájában kapta tőle az Együttlátók Alapítvány a 300 nyomtatott példányt.

A Braille-írásos imakönyveket a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete nyomtatta részünkre kedvezményes áron: az első példányokat 2021 decemberében, a továbbiakat 2022 év elején várjuk.

Az első imakönyvek 2021 karácsonyára a karácsonyfák alá kerülhettek síkírásban is, Braille-írásban is.

A hivatalos és ünnepélyes könyvbemutatót 2022-ben tervezzük.

7.         Partneri kapcsolatok

Az Együttlátók Alapítvány működését partnerként támogatja az Alko-Soft Nonprofit Bt. Informatikai problémákkal nyugodtan fordulhatunk hozzájuk, munkatársaik készséggel és rövid határidőn belül állnak rendelkezésünkre

A FortuNet KFT-vel a 2021 augusztusában lejárt szoftverbérleti szerződést ismét egy évre megújítottuk.

Továbbá a FortuNet KFT. munkatársai végezték 2021 őszén a weblapfejlesztést, melynek keretében Együttlátók Boltja címen a főoldalról elérhető almenüt nyitottunk.

Ez az aloldal egy információs oldal, mely szöveges és képes tájékoztatást nyújt az Együttlátók Boltjában forgalmazott termékekről.

Az Együttlátók Boltját és minden ehhez kapcsolódó tevékenységet Árpád-házi Szent Erzsébet égi pártfogásába ajánlottunk, mivel a bolt weboldalát az ő ünnepén sikerült élesítenünk.

A Hermina Egyesület, valamint az Alko-Soft Nonprofit BT szervezésében 2021. november 20-án részt vett Alapítványunk a LESEK (Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciáján).

Nemes-Nagy Tündével és Egyesületével (Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete) is már több programban részt vettünk közösen.

A fentieken kívül együttműködés van kialakulóban a következő szervezetekkel:

-           Mozdulj! Közhasznú Egyesület, akik év elején meghívtak internetes rádiójukba egy bemutatkozásra;

- Kézzel Fogható Alapítvány, melynek elnöke annak idején az Együttlátók Alapítvány megalapítását is bátorította;

Az MVGYOSZ Braille-bizottsága, melynek Bieber Mária is tagja, és melynek elnöke önkéntesként tevékenykedik az Együttlátók Alapítványnál;
A Reménykörrel, mely szervezet részéről Dr. Laurinyecz Mihály atya a nyári táborunkban meglátogatott bennünket ismerkedés céljából, továbbá jelenlétével és felolvasásával emelte az ünnep fényét 2021. október 23-án, az első Olvasósarok programon.

8.         Médiamegjelenés

A 2021-es évben három alkalommal volt lehetőségünk a médiában megjelenni.

Bemutatkozás az Open Air internetes rádióban

Köszönjük, hogy a Mozdulj! Közhasznú Alapítvány meghívására 2021. január 19-én az Open Air Internetes Rádió vendégei lehettünk.

Madocsai Bea meghívásának köszönhetően vendégei voltunk nyáron a Bónum TV Délelőtt című műsorának, valamint a Kossuth Rádió katolikus félórájának.

9.         Promóciós tárgyak, ajándékok

Az alapítótól 2020 nyarán kapott logós bögrékből még van néhány darab, de a vászontáskák és a csokoládék 2021 folyamán elfogytak.

Az Alapító a 2021-es évben az Együttlátók Alapítvány által összeállított imagyűjteményt saját költségen síkírásban, 300 példányban a váci Kucsák Nyomda és Könyvkötészetben kinyomtattatta, és ezeket az imakönyveket adomány formájában ajánlotta fel az Együttlátók Alapítvány részére egyfelől promóciós céllal, másfelől értékesítési céllal, kikötve azt, hogy az ebből származó bevétel az Együttlátók Alapítvány tevékenységét támogatja.

10.       Önkéntesek

Az Együttlátók Alapítványt megalapításától fogva önkéntes tevékenységet vállalók működtetik. Az Alapítványban önkéntes munkát végez az alapító, a kuratórium elnöke és két tagja, továbbá az Alapítvány baráti köréhez tartozó személyek.

Elég sok adminisztrációs nehézség leküzdését követően végül a Miniszterelnökség Fiatalokért Felelős Főosztálya az Együttlátók Alapítványt a 12493-as regisztrációs szám alatt az önkéntesek nyilvántartásába vette, amely a határozat kiadásának napjától (2021. október 28.) kezdődően érvényes.

11.       Perselyek

2020 őszén két db persely került kihelyezésre az Együttlátók Alapítvány székhelyén. Ezek kint léte a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag okafogyottá vált. 2021 őszén, az évad kezdetén ismét kihelyezésre kerültek. További sorsukról az újabb tapasztalatok függvényében dönt majd a kuratórium 2022-ben.

Bieber Mária

(Kuratórium elnöke)

Budapest, 2022. január 7.

Made by FortuNet
Oldal tetejére