X Bezárás

Olvasási beállítások

Láthatósági beállítások megnyitása

2020-as Elnöki beszámoló

Elnöki beszámoló

(2020. január 23—2020. december 31.)

Készítette: Bieber Mária

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki egyfelől az alapítónak, azért, hogy megalapította az Együttlátók Alapítványt, másfelől a kuratórium tagjainak azért, hogy vállalták a kuratóriumi tagságot, és együttműködésükkel támogatják az Alapítvány tevékenységét.

Az elmúlt hét hónap történései

Alapítvány bejegyzése, adószámváltozás

Az első kuratóriumi ülésünket Dr. Novák Rebeka ügyvéd asszony segítségével és Bieber József alapító jelenlétében tartottuk 2020. január 23-án az ügyvédi irodában.

Ezt követően az Alapítványunk hivatalos bejegyzése jóval 30 napon túlra tolódott.

A folyamat hátráltatója részben az időközben kitört pandémia volt.

Végeredményben az Együttlátók Alapítványt április 30-án jegyezték be a Budapesti Törvényszéki Bíróságon.

A bejegyzésről az értesítés levél formájában május 7-én, csütörtökön érkezett meg.

Ettől kezdve több mint egy hónapig vártunk az adószámunkra.

Az ügyvédnő úgy tájékoztatott bennünket, hogy erről is írásos értesítőt fogunk kapni. De ez nem így történt. Utólag derült ki, hogy az adószámot 2020.05.07-én már megkaptuk, és elektronikusan felkerült a Budapesti Törvényszéki Bíróság honlapjára, de ez az információ az értesítőben nem szerepelt.

A nyár folyamán adóbevallás pótlására kaptunk felszólítást a NAV-tól.

Erre a könyvelő azt mondta, ennek az az oka, hogy az ügyvédnő nem megfelelőképpen regisztrálta az Alapítványt.

A könyvelő ezt a hibát az elnökkel együttműködve július folyamán helyrehozta.

Ennek következménye, hogy az eredetileg kapott adószámunk megváltozott.

Ebből az következik, hogy az első számláinkon még a korábbi, a későbbi számláinkon már az új adószámunk szerepel, valamint az Alapítvány pecsétjét kétszer kellett elkészíttetnünk.

További történések

Logót készíttettünk.

Készítője: ismerős ajánlása alapján Telek-Farkas Nóra.

A logót az alapító elképzelése és a kuratórium tagjainak véleménye alapján valósíttattuk meg.

A végeredménnyel elégedettek vagyunk. Fekete-fehér és színes képformátumban is elkészült a logó.

Domain tárhellyel összefüggésben partneri kapcsolatot alakítottunk ki:

Dvarieczki Bálinttal, aki az Alko-Soft BT ügyvezető igazgatója.

Az alapító által rendelkezésünkre bocsátott használt számítógépen frissíttettük a meglévő szoftvereket/újakat telepíttettünk.

Honlapot, hírlevélküldő rendszert és Facebook-oldalt készíttettünk.

2020 őszére elkészült az Együttlátók Alapítvány weblapja, Facebook-oldala, valamint a hírlevélküldés rendszere is. A FortuNet KFt. készítette el az előzetesen egyeztetett módon. Az Alko-Soft Nonprofit BT. ajánlása és referenciamunkáik alapján esett a FortuNet KFT-re a választásunk, mivel a látássérült emberek szempontjából akadálymentesen használható informatikai felületeket hoznak létre.

Augusztus folyamán a FortuNet KFT-vel Szoftverbérleti szerződést is kötöttünk egy évre, így egy havi bérleti díjat elengedtek.

Munkatársuk, Gárdonyi Anikó két alkalommal tartott az Alapítvány önkéntesei részére távoktatást, melynek célja az volt, hogy a weboldal és a hírlevélküldés használatával megismerkedjünk és minél nagyobb önállóságra tegyünk szert. A távoktatásban Bieber József, alapító, Knoska Györgyné, kuratóriumi tag, valamint Bieber Mária, kuratórium elnöke vett részt.

A honlapot a Facebook oldallal együtt 2020 szeptember közepén élesítettük, azaz akkor tettük nyilvánossá az első híranyagokat.

Az aktuális feladatvállalás szerint az internetre szánt anyagokat zömében Bieber Mária készíti el, azokat a weblapra Knoska Györgyné tölti fel, a Facebook-oldalt és a hírlevélküldést Bieber József kezeli, valamint a fotók kiválasztása és feltöltése is az ő önkéntes vállalása.

Az internetes anyagok összeállítását 2020 őszétől hónapokon keresztül egy önkéntes segítőnk háttérinformációk gyűjtésével támogatta, aki az Alapítvány látássérült barátja, a korábbi programok törzslátogatója. Időközben megromlott egészségi állapota miatt jelenleg nem tud segítséget nyújtani.

A könyvelést az Impuesto Kft munkatársa végzi.

Szintén ismerős ajánlotta a céget.

2020 őszén 1000 db ruhacímkét készíttettünk azzal a céllal, hogy a leendő kézműves termékeinkbe legyen mit belevarrni. A kézművestermékek rendszeres és tervezett készítése egyelőre nem valósult meg. Alkalmi jelleggel Gyöngyi is szokott és én is szoktam kézimunkázni, főleg horgolok. Az elkészült termékekbe aktuálisan vagy Gyöngyi, kuratóriumi tag vagy egy másik önkéntes segítő közreműködésével kerülnek bevarrásra a címkék. Ezeket részben eladásra, részben elajándékozásra szánja az Alapítvány.

A címkéket ismerős ajánlására rendeltük meg:

Balog Gábor Studio-Best Kft-jétől.

Együttlátók Alapítvány programjai

Az Együttlátók Alapítvány alapítása egybeesett a koronavírus-járvány kitörésének időszakával. Emiatt az alapítással kapcsolatos ügyintézések is időben elcsúsztak.

A 2014 novembere óta személyes jelenléten alapuló lélek- és közösségépítő programjainkat szüneteltetni voltunk kénytelenek a járványhelyzet miatt.

Így a 2020 tavaszára meghirdetett programok elmaradtak.

Hasonlóképpen elmaradt a nyárra tervezett tábor is.

Az első személyes jelenléten alapuló programokat 2020 szeptember utolsó hétvégéjére hirdettük meg. A szeptemberi és októberi programokat meg tudtuk tartani. Majd október utolsó hétvégéjétől kezdődően a koronavírus-járvány 2. hulláma miatt ismét kényszerszünetet tartottunk.

A személyes jelenléten alapuló programok nélküli időszakot a következőképpen hidalta át/élte túl az Együttlátók Alapítvány:

2020 őszén egyrészt online formában játékos rejtvénypályázatot hirdettünk, amely 6 fordulóból állt. A 6. forduló végén a helyes megoldást beküldők jutalomban részesültek. 3 Helyes megfejtő részére karácsonyi jellegű csomagot állítottunk össze, és Knoska Györgyné segítségével adtuk postára.

Másrészt ugyancsak az őszi időszakban pályázatot írtunk ki, amelyben élménybeszámolók írására buzdítottuk azokat, akik a korábbi években részt vettek programjainkon. Valójában a felhívás kapcsán jónéhány pozitív visszajelzést kapott az Együttlátók Alapítvány részint telefonon, részint e-mailben, de konkrét élménybeszámoló írására nem sokan vállalkoztak.

Pénzbeli és tárgyi adományok

Adományokból származó bevételek

- Az elnök saját bankszámlájáról utalta át egy készpénzben adományozó jótevő és a saját adományát.

Alapító részéről:

Ügyvédnő munkadíja, utólag nem számoltuk el.

150.000 Ft

+ 3600 Ft-ot az Alapítvány székhelyeként megjelölt ingatlan tulajdoni lapjának lekérése költsége gyanánt kifizetett, amelyet szintén nem számoltunk el.

Továbbá az ügyvédnő kérésére április végén az alapító az OTP Bankban bankszámlát nyitott, amelyen elhelyezte a teljes alapítóösszeget: 300.000 forintot.

A megnyitás költségét is ő állta.

Tárgyi adományok

Az Alapítótól promóciós céllal ajándékba kapta az Alapítványunk:

a logóval ellátott bögréket (50 db), vászontáskákat (50 db) és csokoládékat.

Kuratórium elnöke saját költségen alapítványi pecsétet készíttetett (kétszer is), a pecséthez tartódobozt is vásárolt.

Knoska Györgyné első kézműves vására megmaradt termékeinek adomány céljából történő felajánlását ezúton is köszönjük szépen. Fáradozása nem volt hiábavaló. Gyönyörű kézműves alkotásaival sok embernek szerzett örömöt.

Tervezzük

az Alapítvány székhelyéül szolgáló lakásba az internet bevezetését,
közérdekű önkéntességgel kapcsolatos teendők feltérképezését,
leendő partnerszervezetekkel kapcsolatfelvételt személyesen, illetve elektronikus levél útján,
szponzorok keresését,
pályázatfigyelés, pályázatírás megoldását,
kapcsolatépítést a médiával.

A 6 év összefoglaló táblázata azt mutatja meg, honnan indulunk.

Az Alapítványunk megszületett, de még nem önálló, még nem tartja el magát.

A hasonlattal élve fel kell nevelni, mint egy újszülöttet.

Nem vagyunk türelmetlenek sem önmagunkkal, sem az Alapítványunk fejlődésével kapcsolatban.

Megerősítő idézet mindannyiunk számára:

"Az igazán nagy áttörések gyakran kis lépésekkel kezdődnek."

(Meik Wiking)

https://www.citatum.hu/kereso.php?kereses=igaz%E1n+nagy+%E1tt%F6r%E9sek

Bieber Mária

(Kuratórium elnöke)

Budapest, 2021. május 21. péntek

 

Made by FortuNet
Oldal tetejére