X Bezárás

Olvasási beállítások

Láthatósági beállítások megnyitása

Verscsokor

2024.06.04

Együttlátva Többet Látnuk!

Kedves Versszerető Barátunk!

Az alábbi verscsokrot fogadja szeretettel az Együttlátók májusi, helyes rejtvénybeküldőitől.
Kívánjuk, a versek olvasgatása/meghallgatása legyen lélektápláléka.

A megfejtett költő és verse:
Radnóti Miklós: Majális

A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Egy lányka térdrehull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.

Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

 

Szabó T. Anna: Balaton

(Mesterházi Mónikának)

 egy magafeledt kisgyerek
pocskolgatja a langy vizet
nagy narancsvörös gömb lebeg
fénykötelén a tó felett

hullám se moccan áll a szél
a láthatár opálfehér
párától partig tart a tér
az ég a vízzel összeér

valami tágas nyugalom
levegős öröm a tavon
átdereng minden láthatón
tárgytalanul és áradón

Beküldő:
Edelényiné Sebestyén Nóra


Tóth Árpád: Áldott, nyári délután

Áldott nyári délután
Járunk az erdőben,
Elakad a hang is a
Sűrű levegőben,
  
Messzi autóberregés
Dongássá vész benne,
Mintha mézbe szédülő
Muslicahang lenne.
  
Távolszakad a világ,
Nincsen, ami fájjon:
Ádám jár, és Éva jár
Édenkerti tájon.
  
Lomha gond, ha szállna még
Fonalat eresztve,
Mint váratlan pók, amely
Utat fog keresztbe,
  
Homlokunkon szétfoszol,
S nincs nyomába semmi,
Csak a nagy csönd, amelyben
Oly jó ketten lenni.
  
Szavak helyett ajkadat
Néma csókkal kérdem:
Mi lehet ez, tudod-e?
Érted? Én nem értem.
  
Szerelem? vagy boldogság?
Vagy szent-egyszerűen
Az az ősi, lusta kéj
Sejlik e derűben,
  
Melyet Isten érzett, a
Teremtéstől fáradt
Ifjú Isten, s jóíze
Ajakára áradt,
  
És egy csöppje rácsordult
A furcsa agyagra,
Mely azóta öltözik
Szívekbe s agyakba -
  
S mely - ó, csillagokból szűrt
Titkok lépesméze! -
Ritka órák kincséül
Lett az ember része?
  
Nem tudom. Csak érezem,
Hogy most e megáldott
Nyári délutánban a
Halál is megállott.
  
Nem jön felénk. Valahol
Ledűlt heverészve,
S míg csontajkát csiklándja
Szellők édessége,
  
Bordái közt bebókol
A reves homályba,
S kigyúl, mint egy piros szív,
A pipacs virága.
  
Beküldő:
Reiderné Horváth Izabella


Nagy László: Balatonparton

Balatonparton a
nádi világban
megbújtam egyszer
s csuda szépet láttam

bóbitás nádon
nádi veréb fészket
sás bokor alján
kis vízicsibéket.

Vad ruca moccant
topogott a vízre
barna liléit
vízi útra vitte

senki se látta
csak magam csodáltam
ott a víz partján
még sokáig álltam.

Játszott a nádas
széllel és derűvel
s hazaindultam
nádi hegedűvel.

Beküldő:
Czeglédi Éva


Gergye Imre: Elfáradt a nap
(Altató)

Elfáradt a Nap,
a földre csücsül.
Hozza már párnáját a szél
a hegyek mögül.

Szemez még kicsit 
a csendesedő tájjal,
s beteríti lassan
bíbor paplanjával.

Álomba az estharang 
bongása ringatja,
hogy a rigó még elköszön,
azt már ő nem hallja.

Hangolnak a tücskök
az éji zenén,
kuncog a fészekalj
az esti mesén.

Csacsog a tó vize,
tükre terül,
pisszeg a nádas,
s elszenderül.

Beküldő:
Gergye Imre


Radnóti Miklós: Május

Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

 

Radnóti Miklós: Koranyár

1.
Kis réten ülök, vállig ér a fű
s zizegve ring. Egy lepke kószál.
S zizegve bomlik bánatom, a nap
felé az útról könnyü por száll.

Leül a fű is, fényes szél taszítja,
az égi kékség ráncot vet fölöttem,
apró neszek s apró szöszök repülnek
a fák közt, merre verset írva jöttem.

2.
Szavak érintik arcomat: kökörcsin, -
suttogom, - s te csillogó, te kankalin,
Szent György virága, Péter kulcsa te!
hullámos folt az árok partjain!

S ha elvirítsz, majd jön helyedre más,
törökszegfű jön, apró villanás!

3.
Fölállok és a rét föláll velem.
A szél elült. Egy kankalin kacsint.

Elindulok s a másik oldalon
a hullószirmu törpe körtefák
hirdetik, hogy úgysincs irgalom.

4.
De jön helyükre más. Megyek
és jön helyemre más. Csak ennyi hát?
akárha vékony lába tűnő csillagát
a hóban ittfeledné egy madár... -

Micsoda téli kép e nyárra készülésben!
és szinte pattog ujra már a nyár.
Bokor mozdul s a fúvó napsugáron
egy kismadár megrémült tolla száll

Beküldő:
Matyi Sándor


Petőfi Sándor: RESZKET A BOKOR, MERT...

Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!
  
Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.
  
Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!
  
Beküldő:
Új Ágnes


Aranyosi Ervin: Mit is jelent e szó: Anya?

– Mit is jelent e szó: Anya?
Az élet kincse, aranya,
a világ legszebb ékköve.
s ha bánt a sorsod, még jön-e?
Simogató, puha tenyér,
mely kell, mint egy falat kenyér!
A varázsszó, mely biztató,
felemelő, szívig ható.

– Mit is jelent e szó: Anya?
Puha fészek, meleg tanya.
Hol elbújsz a világ elől,
s biztos lehetsz szíve felől,
akár te mész vagy Ő jön el,
megvigasztal, körül ölel.

– Mit is jelent e szó: Anya?
Gyermekkort, s nincsen alkonya,
mert olyan hosszú, addig ér,
amíg a szíve elkísér.
Amíg a szíve adni bír,
veled nevet, vagy érted sír.

– Mit is jelent e szó: Anya?
Mondat igéje, alanya,
s a mondat az csak rólad szól,
s kérdezd bátran, s ő válaszol.
Tőle kaptad a nyelvedet,
és még mi mindent ad neked?

Az Anya, nem egy szó csupán,
ne értelmezgesd csak bután,
e szónak mély tartalma van,
nem is mondjuk ki hasztalan.
Hisz nyomában élet terem,
száz csoda történik velem.

Hát mondogatnám estelig,
s a szívem érzéssel telik,
s rájövök, üres minden szó,
mert szóval ki nem mondható:
– Mit is jelent e szó: Anya?

A vers zenés, youtube-os elérhetősége:

https://www.youtube.com/watch?v=CDOVyKmcEm8
 

Beküldő:
Árvay Mária


Benedek Elek - Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

Beküldő:
Kovács Margit


Arany János: A FÜLEMILE 
  

Hajdanában, amikor még 
Így beszélt a magyar ember: 
Ha per, úgymond, hadd legyen per! 
(Ami nem volt épen oly rég) - 
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom, 
S Péter, annak tőszomszédja; 
Rólok szól e rövid példa. 
  
Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyü nekik ott szerényen 
Megárulni egy gyékényen; 
Hanem a mi Péter-Pálunk 
Háza körűl mást találunk: 
Zenebonát, örök patvart, 
Majd felfordítják az udvart; 
Rossz szomszédság: török átok, 
S ők nem igen jó barátok. 
  
Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjár' tüszköl; 
Ellenben a Péter tyukja 
Ha kapargál 
A szegény Pál 
Háza falát majd kirugja; 
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd, 
Mely a kert alá is elhat! 
Ez sem enged, az se hagyja, 
S a két ház kicsínye, nagyja 
Összehorgolnak keményen, 
Mint kutyájok a sövényen 
Innen és túl összeugat 
S eszi mérgében a lyukat. 
  
De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta 
Állott egy magas diófa, 
Díszeűl a Pál kertjének. 
A szomszédba nyult egy ága, 
Melyet Péter, minthogy róla 
A dió is odahulla, 
Bölcsen eltűrt, le nem vága. 
Történt pedig egy vasárnap, 
Hogy a fentírt fülemile 
Ép' a közös galyra üle, 
Azt szemelvén ki oltárnak, 
Honnan Istent jókor reggel 
Magasztalja szép énekkel: 
Megköszönve a napot, 
Melyre, im, felvirradott. 
A sugárt és harmatot, 
A szellőt és illatot; 
  
A fát, melynek lombja zöld, 
A fészket, hol párja költ, 
Az örömet, mely teli 
Szivecskéjét elteli; 
Szóval, ami benne él 
S mit körében lát, szemlél, 
Azt a pompát, fényt és szint, 
Mely dicsőség 
- Semmi kétség - 
Ő érte 
Jött létre 
Csupán ő érette mind! 
Elannyira, hogy Pál gazda, 
Ki gyönyörrel ott hallgatta, 
Így kiáltott örömében: 
"Istenem, uram 
Beh szépen 
Fütyöl ez az én madaram!" 
  
"Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a..." 
Hangzik átal a sövényen 
Egy goromba szó keményen. 
"Hát kié - pattogja Pál - 
Mikor az én fámra száll?" 
"De az én portámon zengett: 
Hogy illetné a fütty kendet!" 
Pál nem hagyja: őtet uccse! 
Péter ordít: ő meg úgyse! 
Többrül többre, szórul szóra, 
Majd szitokra, majd karóra, 
Majd mogorván 
Átugorván 
Ölre mennek, hajba kapnak; 
Örömére a szent napnak 
Egymást ugyan vérbe-fagyba, - 
Hanem a just mégsem hagyva. 
  
Pál azonban bosszut forral,
És ahogy van, véres orral 
Megy panaszra, bírót búsit, 
S melyet a vérszenny tanúsit 
A bántalmat előadja. 
Jogát, úgymond, ő nem hagyja. 
Inkább fölmegy a királyig 
Térden csúszva: de a füttyöt, 
Mely az ős diófárul jött, 
Nem engedi, nem! halálig. 
Nyomatékul egy tallért dob 
Az igazság mérlegébe, 
Mit a bíró csúsztat a jobb 
Oldalon levő zsebébe. 
  
Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság: 
Nem rest a biróhoz menni 
Hogy panaszát meghallgassák. 
Így s úgy történt, - elbeszéli, 
Övé a fütty, ő azt véli: 
Nincs vármegye, 
Ki elvegye, 
Nincsen törvény, nem lehet per. 
Hisz azt látja Isten, ember! - 
De, hogy a beszédet össze 
Annál jobb rendben illessze, 
Az ütlegből sokat elvesz 
És a joghoz egy tallért tesz, 
Mely is a birói zsebben 
Bal felől, a szív iránt, 
Meghuzódik a legszebben. 
  
Felderüle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse, 
Hogy a fülemile-pörben 
Kinek szolgál a szerencse. 
Ámde a birót most cserben 
Hagyja minden tudománya, 
És ámbátor 
Két prókátor 
Minden könyvét összehányja, 
S minden írást széjjeltúr is: 
Ilyen ügyről, 
Madárfüttyről, 
Mit sem tud a corpus juris; 
Mignem a biró, haraggal 
Ráütvén a két zsebére 
S rámutatván a két félre, 
Törvényt monda e szavakkal 
A szegény fülemilére: 
Hallja kendtek! 
Se ide nem, se oda nem 
Fütyöl a madárka, hanem 
(Jobb felől üt) nekem fütyöl, 
(Bal felől üt) s nekem fütyöl: 
Elmehetnek. 
  
 Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma, 
Össze a szomszéd se zördül, 
A rokonság 
Csupa jóság, 
Magyar ember fél a pörtül... 
Nincsen osztály, nincs egyesség 
Hogy szépszóval meg ne essék, 
A testvérek 
Összeférnek, 
Felebarát 
Mind jó barát: 
Semmiségért megpörölni, 
Vagy megenni, vagy megölni 
Egymást korántsem akarja: 
De hol is akadna ügyvéd 
Ki a fülemile füttyét 
Mai napság felvállalja!? 
  
Beküldő:
Pestalits Péter

 

Urbán Éva: Ébredés

Arcod a hajnali párnán,
homályban hús a bársonyon
Mintha ébredésed várnám,
gyönyörködöm az alvó mosolyon.

Lassan mozgok, őrzöm pillanatod
Szerelemben fürdik minden.
Csigás hajamról hulló virágok
Táncolnak az éjszaka emlékén.
(előadó: Misztrál Együttes) 

Beküldő:
Szőke Edina


Köszönjük a gyönyörű verseket! Öröm volt olvasni mindegyiket.

Együttlátók Csapata

Made by FortuNet
Oldal tetejére